Dokumenty sokolu

Image
Image
“Tělocvičná Jednota Sokol Bohumín je neziskovou organizací, která sdružuje dobrovolníky z řad sportovců. Její hlavní činností je zprostředkování různých typů sportů pro vyžití skrze tréninky a soutěže, ale také pořádání kulturních událostí (příkladem je náš tradiční Sokolský ples) apod.

Naše organizace je vedena výkonným orgánem v podobě dvanáctičlenného Výboru (včetně starosty a místostarosty), který TJ Sokol Bohumín zastupuje a stará se o jeho ekonomické, správní i organizační fungování. Tito členové jsou voleni Valnou hromadou z řad členů na období jednoho roku a zastávají své funkce dobrovolně.”
Image